VOICES & IMAGES FROM BULGARIA
ГЛАСОВЕ И ОБРАЗИ ОТ БЪЛГАРИЯ


Фотографии и музика от България
Гласове и Образи от България е уникална колекция от фотографии и музикални записи създадени в периода от 1966 до 1979г.


След първото ми посещение в България, аз почувствах неотложна нужда да запазя музиката и традициите в танца, които се трансформираха и изчезваха от държавата по това време. Бях вдъхновен от идеята да документирам и запиша традиционната музика и танци от всяко място, което посещавах, като ги записвах перманентно на 16 милиметрова филмова лента и аудиокасета.


Първоначално отидох в България за да уча Български народни танци. Целта ми, скоро след това се измести в посока документализиране на традициония бит и култура в селата. Като каквото и да правех, където и да бях, винаги имах поне един фотоапарат SLR преметнат през гърдите, за да уловя всеки един специален момент, който се задаваше.

Мартин Кейниг

Език:
Български/ Английски

Текст:
Ланни Силверман , Главен Куратор към Чикагския Културен Център,
Д-р Анна Илиева, Танцов Етнолог към Българска Академия на Науките
Мартин Кейниг

Страници:
96

Фотографии:
43

Подвързване:
Твърди корици със мека гланцова облечка, Размери: 21 x 28 cm. (8.2” x 11”)

Побликувана:
2011

ISBN:
978-0-615-41099-9
Влючено е и Музикално CD от различните региони.

55 минути традиционни Български песни и народни инструменти, записи от автентични места между 1966 и 1979г. от Мартин Кейниг.

$35.00 (плюс доставка - $5 за Америка само, $25.00 за света) Можете да поръчата копие на книгата чрез PayPalP.O. Box 2484,
Vashon Island, WA 98070
email: martin.b.koenig@gmail.com